Shandong Vesteon Automotive Parts Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Ms. Summer Wong

Ms. Summer Wong

Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Fax:
**
Address:
A2 1204 1205 XinTianDi Mansion Beijing Road60 QINGDAO F.T.Z
Zip:
266000
Country/Region:
China
Province/State:
Shandong
City:
Qingdao

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Shandong Vesteon Automotive Parts Co., Ltd.
Operational Address: No. 60, Beijing Road, Bonded Zone, Qingdao, Shandong, China
Website: http://www.vesteonchina.com
Trang web trên alibaba.com: vesteon.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
13 Giao dịch 10,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm